Hva betyr eksport?

  Eksport betyr å føre ut salg og varer samt tjenester, gjerne til utlandet. Ordet kommer av det latinske språket og betyr "bære ut" eller "føre ut". Eksport er det eksakt motsatte av import, som er å føre inn. Eksport har en positiv effekt på bruttonasjonalproduktet. Bruttonasjonalprodukt Bruttonasjonalprodukt, eller BNP, er en metode for å måle verdien på alt som har blitt produsert i et land, gjerne for å klassifisere og måle hvor sterk ett lands økonomi er. For eksempel så har USA i følge BNP den største økonomien per 2017, tett etterfulgt av EU, Kina, Japan, India og Brasil. USA sitt BNP måler ca. 18,5 trilliarder USD, noe som tilsvarer svimlende 128 trilliarder norske kroner. Norges BNP ligger på

Read More

Import i Norge

  Import betyr å føre salg og varer samt tjenester inn i landet. Ordet kommer av det latinske språket og betyr "bære inn" eller "føre inn." Import er det eksakt motsatte av eksport, som er å føre ut. Import kan ha en negativ effekt på bruttonasjonalproduktet. Import er en naturlig del av handelen og økonomien. Import i Norge Norge eksporterer mange råvarer og mye verdi som andre land importerer. Men hva er det Norge importerer fra utlandet? Norge importerer utrolig mye forskjellige varer og tjenester som utgjør dette regnestykket. Men det som utgjør den største prosenten av den totale importkostnaden på 90 milliarder USD, er biler. Read More

Å importere en bil til Norge som privatperson

  Det er viktig å sette seg godt inn i reglene for import av bil, og hva det vil koste for å få bilen fraktet til Norge. Ikke minst er det viktig å finne en god bil. Valg av bil og tilstanden på bilen Det å velge riktig bil er veldig viktig. Sjekk mye på Internett hvor mye det koster for akkurat den bilen du skal ha både ny og brukt i det landet du skal handle fra, også i Norge. Dann deg en oversikt over hva bilen ligger på i naboland og andre land innenfor EU. Tilstanden på bilen er veldig viktig, innenfor alle EU-land gjelder EU-kontrollen så det er en god ting dersom du vil importere

Read More

Forbudt å importere kjøtt og meieriprodukter fra land utenfor EU

  Det er per dags dato forbudt for privatpersoner i Norge og importere eller innføre kjøtt, kjøttprodukter, melk og meieriprodukter fra land utenfor EU/EØS. Dette gjelder også dersom du prøver å importere noe av det over-nevnte, via mottak av postforsendelser og andre leveringsmetoder. Alt er forbudt. Dette er i følge Mattilsynet, som også sier at alle varer som tas med, eller sendes fra land utenfor EU, ikke skal inneholde kjøtt, melk eller produkter av disse. Det gjelder uansett hvilket land det er , USA også, så lenge de ikke er med i EØS eller EU er det imot dagens regelverk. Det gjelder også hermetikkvarer. Alle varer som bryter med disse reglene og som blir oppdaget av Tollvesenet beslaglegges og destrueres av Tollvesenet umiddelbart. Read More

Import av frukt, grønnsaker, planter, blomster og frø til Norge

  Norge har importert matvarer fra utlandet i mange år allerede, da gjerne kommersielt via bedrifter og ikke privatpersoner. Matimporten fra EU vokser ukontrollert og myndighetene gambler med norsk matberedskap. Men som privatperson finnes det selvfølgelig begrensninger for hvor mye og hva du kan ta med deg av frukt, grønnsaker, bær, planter og frø innenfor Norges grenser som privatperson. Det er underlagt strenge regler og Mattilsynet har også en rolle i dette sammen med Tollvesenet. De oppgir at årsaken til begrensningene er for å slippe unna plante- og husdyrsykdommer samt verne om norsk natur og miljø. Uten det såkalte "Plantesunnhetssertifikatet" kan du ta med deg følgende mengder frukt, bær, planter og plantedeler til privat bruk:

Read More

Turister i Norge og importregler

  Dersom man er turist, la oss si en tysk familie på tur med bobilen, må man huske på at det ikke er lovlig å ta med seg ubegrensede mengder av mat, alkohol og tobakk. Dette gjelder også når du skal ut i Norge, da under eksportregelverket. Tyske turister tatt med 752 kilo fiskefilet i bagasjen. Reisegods I følge Tollvesenet er det ingen verdigrense for hvor mye du kan ha med deg av reisegods. Dette er ting som klær, pc, mobil smykker og annet som brukes under oppholdet. Dersom turistene har med seg varer som ikke skal ut av Norge igjen, men som for eksempel skal gis bort til noen bosatt

Read More

Alkohol og tobakk inn til Norge

  Kjører du bobilen over grensa fra Sverige full av alkohol og tobakk kan du få trøbbel i Tollen dersom du ikke følger kvotereglene. De er som følger. Dersom du ikke har med noe tobakk kan du ha med for eksempel: - 1 liter brennevin - 3 liter vin - 2 liter øl

  • Innførsel av alkohol med tobakk
Dersom du også har med tobakk er reglene annerledes. Her har du ett eksempel fra Tollvesenet. - 1 liter brennevin, 1,5 liter vin, 2 liter øl og 200 sigaretter eller 250 gram snus eller løs-tobakk.

Read More