Forbudt å importere kjøtt og meieriprodukter fra land utenfor EU

 

Det er per dags dato forbudt for privatpersoner i Norge og importere eller innføre kjøtt, kjøttprodukter, melk og meieriprodukter fra land utenfor EU/EØS.

Dette gjelder også dersom du prøver å importere noe av det over-nevnte, via mottak av postforsendelser og andre leveringsmetoder. Alt er forbudt.

Dette er i følge Mattilsynet, som også sier at alle varer som tas med, eller sendes fra land utenfor EU, ikke skal inneholde kjøtt, melk eller produkter av disse. Det gjelder uansett hvilket land det er , USA også, så lenge de ikke er med i EØS eller EU er det imot dagens regelverk. Det gjelder også hermetikkvarer. Alle varer som bryter med disse reglene og som blir oppdaget av Tollvesenet beslaglegges og destrueres av Tollvesenet umiddelbart.

Bifflandet Brasil har eksportert bedervet kjøtt og man er usikker på om noe av det har havnet i Norge gjennom bedriftsimport.

Dersom du varene er til eget forbruk og innenfor kvotene for dagens regelverk, kan du ta med slike varer som det nevnes over fra alle EU-land, Island, Sveits, Liechtenstein, Andorra og San Marino. Husk at det må være innenfor de gyldige kvotene. Sjekk dette før du importerer.