Hva betyr eksport?

 

Eksport betyr å føre ut salg og varer samt tjenester, gjerne til utlandet. Ordet kommer av det latinske språket og betyr “bære ut” eller “føre ut”. Eksport er det eksakt motsatte av import, som er å føre inn. Eksport har en positiv effekt på bruttonasjonalproduktet.

Bruttonasjonalprodukt

Bruttonasjonalprodukt, eller BNP, er en metode for å måle verdien på alt som har blitt produsert i et land, gjerne for å klassifisere og måle hvor sterk ett lands økonomi er.

For eksempel så har USA i følge BNP den største økonomien per 2017, tett etterfulgt av EU, Kina, Japan, India og Brasil.

USA sitt BNP måler ca. 18,5 trilliarder USD, noe som tilsvarer svimlende 128 trilliarder norske kroner. Norges BNP ligger på ca. 510 milliarder dollar, eller 4,3 trilliarder norske kroner.

I Norge ønsker å Høyre å bruke hele to prosent av hele Norges BNP til å styrke forsvaret.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger

Bruttonasjonalprodukt per innbygger er å anse som et mål på nivået av velstand for den gjennomsnittlige innbyggeren i de respektive landene.

BNP viser til verdien av alt som produseres og skapes i et land, og brukes ofte for å måle velstanden i ett land.

BNP per innbygger i Norge ligger på 65 000 amerikanske dollar, eller 558 947 norske kroner. BNP i USA derimot ligger på 53 000 amerikanske dollar, eller 455 757 norske kroner.

Mange fattigere nasjoner med lavere BNP tror at alle problemer er løst i rikere land, men selv om Norge ble kåret til verdens lykkeligste land, er det fortsatt mange som er ulykkelige.

Eksport i Norge

Norge eksporterer mye råvarer, den største eksporten ut av Norge er i dag olje, gass og fisk. Norge rangeres som den 32. største eksport-økonomien i verden.

Oljen ble oppdaget på 60-tallet og har vært Norges viktigste inntektskilde siden. Den har drastisk restrukturert hele det norske næringslivet og gjort Norge meget rikt og velstående.

Oljen regnes som en ikke-bærekraftig ressurs og anses å avta som inntektskilde i fremtiden. Da er det fisken som skal ta over.

De største eksportene i Norge

De største eksportene i Norge per dags dato er Råolje som ligger på 45 milliarder USD, naturgass på 43 milliarder USD, raffinert drivstoff på 6.5 milliarder USD, fersk fisk ligger på 5 milliarder USD og rå aluminium på rundt 3 milliarder USD.

Hvem importerer det Norge eksporterer?

Det er et par land som står sterkt i å importere fra Norge. Dette er blant annet Storbritannia, som importerer for hele 28 milliarder USD, Tyskland importerer for hele 26 milliarder USD, Nederland importerer for 20 milliarder USD, Sverige importerer for 10 milliarder USD og Frankrike importerer for 9 milliarder USD.

Eksport er viktig

Eksport av varer og tjenester er viktig for alle nasjoner for å styrke samarbeidet med andre, spre kultur men også for å øke inntekten til landet.

Ved å eksportere råvarer som kvalitetsfisk og lignende vil andre land og dets innbyggere få et innblikk i hva som finnes av norsk kultur