Import av frukt, grønnsaker, planter, blomster og frø til Norge

 

Norge har importert matvarer fra utlandet i mange år allerede, da gjerne kommersielt via bedrifter og ikke privatpersoner. Matimporten fra EU vokser ukontrollert og myndighetene gambler med norsk matberedskap.

Men som privatperson finnes det selvfølgelig begrensninger for hvor mye og hva du kan ta med deg av frukt, grønnsaker, bær, planter og frø innenfor Norges grenser som privatperson.

Det er underlagt strenge regler og Mattilsynet har også en rolle i dette sammen med Tollvesenet. De oppgir at årsaken til begrensningene er for å slippe unna plante- og husdyrsykdommer samt verne om norsk natur og miljø.

Uten det såkalte “Plantesunnhetssertifikatet” kan du ta med deg følgende mengder frukt, bær, planter og plantedeler til privat bruk:

– Inntil 10 kilo frukt, bær og grønnsaker

– Inntil 25 stk. avskårede blomster

– Inntil 3 kilogram blomsterløk og blomsterknoller

– Inntil 5 stk. potteplanter eller stueplanter fra europeiske land

– Inntil 50 porsjonspakninger med frø.

Det er også forbudt å innføre eller ta med seg sprøytemidler for planter inn til Norge som privatperson.

Det er viktig å følge alle reglene til både Tollvesenet og Mattilsynet når du har planer om å innføre frukt og grønt, samt bær og blomster med frø.