Import og eksport i Norge

I denne artikkelen skal vi snakke om hvordan eksport og import fungerer i Norge. Det første vi skal gjøre er å definere hva dette egentlig betyr, og etter dette skal vi se på hva slags varer vi liker å eksportere og importere her i landet. Vi skal også nevne litt hvorfor det er slik.

Eksport og import

Når vi snakker om eksport og import så mener vi egentlig handel som foregår over landegrenser. Dette vil si at dersom vi selger en vare til utlandet fra Norge, så kaller vi dette for eksport. Dersom vi kjøper varer fra et annet land til Norge så kaller vi det import. Så enkelt er det egentlig.

Noen ganger kan vi også handle med land på andre måter, for eksempel gjennom å låne penger.

Dersom du selv trenger et lån så kan du skaffe deg lån på dagen i denne lenken som du finner her.

Eksport i Norge

Det vi er flinkest på å eksportere, er selvfølgelig olje og gass. Ofte står dette faktisk for så mye som halvparten av årets eksport i Norge. De andre varene som vi eksporterer mye av i Norge er altså ting som vi har mye av selv, men som andre land muligens trenger. Det vi har mye av er altså trær, og dermed også papir.

I tillegg til dette så har du sikkert hørt at vi eksporterer en del fisk til utlandet også. VI har veldig mye fisk i landet vårt, og vi eksporter blant annet mye laks.

Det de fleste ikke vet er at Norge faktisk også eksporter mye aluminium til utlandet. La oss se på hvilke varer Norge importerer inn.

Import

Det kan faktisk hende at vi i Norge må importere en god del mat for å kunne fø oss selv. Graden av selvforsyning i Norge i dag er faktisk så lav som 40 %. Derfor kan du sikkert forstå at vi i Norge må importere veldig mye mat.

Vi importerer også en god del bil fra for eksempel Tyskland, og andre land. Selvfølgelig importer vi også veldig mange forskjellige elektroniske ting fra Kina, og dette er jo ganske kjent for alle sammen.

Handel

I fremtiden så kan det være veldig viktig å velge riktige partnere for handel. For eksempel så er det på grensen til å utvikle seg en borgerkrig i Kina for øyeblikket. Det er rett og slett derfor veldig viktig å bestemme seg for hvem vi kjøper fra. For eksempel så kan forhandlingene våre med Kina føre til at vi indirekte finansierer en undertrykkelse av et helt folkeslag. Dersom vi fortsetter å eksportere olje og gass for å tjene mer penger så kan vi også for eksempel være med på å ødelegge planeten.