Import i Norge

 

Import betyr å føre salg og varer samt tjenester inn i landet. Ordet kommer av det latinske språket og betyr “bære inn” eller “føre inn.”

Import er det eksakt motsatte av eksport, som er å føre ut. Import kan ha en negativ effekt på bruttonasjonalproduktet. Import er en naturlig del av handelen og økonomien.

Import i Norge

Norge eksporterer mange råvarer og mye verdi som andre land importerer. Men hva er det Norge importerer fra utlandet?

Norge importerer utrolig mye forskjellige varer og tjenester som utgjør dette regnestykket. Men det som utgjør den største prosenten av den totale importkostnaden på 90 milliarder USD, er biler.

Biler utgjør 6,1% av Norges totale import hvert år. Ironisk nok utgjør raffinert drivstoff, altså bensin og diesel, hele 3,1%. Noe som vil si at vi både eksporterer det samme to ganger.Mange mener dette kan være meget tungvindt og unødvendig for den norske økonomien.

Tyskland og Sverige deler import-toppen

Norge importerer biler fra Tyskland til en verdi av hele 2,7 milliarder USD, da mange biler av merkene BMW og Mercedes Bens.

Norge importerer også en hel del Volvo’er fra Sverige, den totale verdien av importen av biler fra Sverige ligger på 1,1 milliarder USD.

Fra Kina importerer Norge elektronisk utstyr til en verdi av 2 milliarder USD, etterfulgt av maskineri og klær på til sammen 2 milliarder USD også.

Importere bil til Norge

For å importere en bil til Norge som privatperson må du først og fremst finne en bil å importere. Dette kan være gjennom utenlandske selgere, nettsider eller bekjente i andre land.

Deretter er det viktig å beregne ut hva det faktisk vil koste i tillegg til prisen for bare bilen. Skattene og avgiftene for import av biler og andre kjøretøy er relativt høye i Norge. Det kan hende at det ikke lønner seg å importere enn billig bil fra utlandet på grunn av de ekstra kostnadene.

For eksempel, kjøper du en bruktbil fra USA til prisen av 50 000 NOK, vil det komme en avgift på ca. 20 000 NOK fra Skatteetaten når du importerer denne. Så avgiftene utgjør nesten halvparten av totalprisen, noe som er ganske høyt. Og dette kommer i tillegg til andre avgifter, som EU-godkjenning også videre.

Det er viktig å sjekke statistikk også, unngå å gjøre som mange andre nordmenn og sjekk hvilken bil som er på klagetoppen i Norge før du importerer en bil.