Import av frukt, grønnsaker, planter, blomster og frø til Norge

  Norge har importert matvarer fra utlandet i mange år allerede, da gjerne kommersielt via bedrifter og ikke privatpersoner. Matimporten fra EU vokser ukontrollert og myndighetene gambler med norsk matberedskap. Men som privatperson finnes det selvfølgelig begrensninger for hvor mye og hva du kan ta med deg av frukt, grønnsaker, bær, planter og frø innenfor Norges grenser som privatperson. Det er underlagt strenge regler og Mattilsynet har også en rolle i dette sammen med Tollvesenet. De oppgir at årsaken til begrensningene er for å slippe unna plante- og husdyrsykdommer samt verne om norsk natur og miljø. Uten det såkalte "Plantesunnhetssertifikatet" kan du ta med deg følgende mengder frukt, bær, planter og plantedeler til privat bruk:

Read More

Turister i Norge og importregler

  Dersom man er turist, la oss si en tysk familie på tur med bobilen, må man huske på at det ikke er lovlig å ta med seg ubegrensede mengder av mat, alkohol og tobakk. Dette gjelder også når du skal ut i Norge, da under eksportregelverket. Tyske turister tatt med 752 kilo fiskefilet i bagasjen. Reisegods I følge Tollvesenet er det ingen verdigrense for hvor mye du kan ha med deg av reisegods. Dette er ting som klær, pc, mobil smykker og annet som brukes under oppholdet. Dersom turistene har med seg varer som ikke skal ut av Norge igjen, men som for eksempel skal gis bort til noen bosatt

Read More

Alkohol og tobakk inn til Norge

  Kjører du bobilen over grensa fra Sverige full av alkohol og tobakk kan du få trøbbel i Tollen dersom du ikke følger kvotereglene. De er som følger. Dersom du ikke har med noe tobakk kan du ha med for eksempel: - 1 liter brennevin - 3 liter vin - 2 liter øl

  • Innførsel av alkohol med tobakk
Dersom du også har med tobakk er reglene annerledes. Her har du ett eksempel fra Tollvesenet. - 1 liter brennevin, 1,5 liter vin, 2 liter øl og 200 sigaretter eller 250 gram snus eller løs-tobakk.

Read More