Import og eksport i Norge

Norge importerte varer for 711,8 milliarder kroner i 2018. Våre viktigste handelspartnere, foruten om EU-landene er USA og Kina. 63,6 % av importen skjedde fra EU-landene, 23,6 % fra Asia, 9,3 % fra Nord- og Mellom-Amerika, 2,1 fra Sør-Amerika, 1,2 fra Afrika og 0,2 fra Oseania.

Import

De landene vi importerer mest fra er Sverige og Tyskland. Fra Sverige handler vi kjøretøy, mineraloljer, mineraloljeprodukter og ferdigvarer av ulike slag. Når det kommer til Tyskland er det personbiler som står på hovedimporten. Det er også Tyskland vi importerer flest biler av, og i 2017 importerte vi mer enn svimlende 60.000 biler derfra. Dette utgjør 29 % av den totale bilimporten.

Norge importerer også mye mat. Når det gjelder landbruksvarer importerer vi mer enn vi eksporterer. Faktisk importerte vi i 2016 matvarer for 62 milliarder kroner, mens eksporten kun stod for 10 milliarder. Disse tallene er nesten til å få feber av. Den norske selvforsyningsgraden er lav, på kun 40 %. Vi er derfor helt avhengige av å importere landbruskvarer, både i form av mat og råvarer til dyrefôr. Mye av importen er selvfølgelig varer vi ikke kan produsere selv, som eksotiske frukter, kaffe og sukker. Men likevel viser disse tallene en skremmende utvikling, og siden starten på 2000-tallet har importen av jordbruksvarer tredoblet seg. Vi importerer blant annet mye grønnsaker, meieriprodukter og kjøtt, produkter vi selv har forutsetninger for å produsere.

Den varme sommeren i 2018 ga tørke over store deler av landet. Dette medførte at vi må importere høy og halm fra Island. Resultatet av denne sommeren ble at selvforsyningsgraden vår sank til under 40 %.

Den negative utviklingen til selvforsyningsgraden vår er skremmende. Med fremtidens stadig økende klimaproblemer er det helt essensielt at vi klarer å forsyne oss selv med egne varer i langt større grad enn i dag. Norge er heldige som har god økonomi og på den måten vinner kampen mot andre om varene. Men dette er ikke noe vi kan eller bør lene oss på.

Eksport

75 % av eksporten går til EU-land. I 2018 eksporterte Norge varer for svimlende 999,8 milliarder kroner, altså nesten en billion. Av dette stod olje- og naturgass for omtrent halvparten. Dette var en økning på 16,2 % fra året før. Helt siden 1988 har Norge levert gode resultater, med overskudd i utenrikshandelen. Våre største eksportprodukter er naturbaserte, som for eksempel cellulose, tremasse, fisk- og fiskeriprodukter og aluminium.

Siden 50-tallet har norske bedrifter konsentrert seg mer og mer om salg til utlandet. Spesielt verkstedindustrien, med skipsutstyr, maskiner og elektrisk utstyr.

Sjømat har i mange år vært en del av Norges eksportindustri, og i 2018 eksporterte vi 2,7 millioner tonn sjømat. Omregnet til måltider vil vi få et antall på 37 millioner hver dag. Spesielt til EU-landene har eksporten økt. De siste ti årene har det vært en økning på 10 % innen norsk sjømateksport. Laksen er vår viktigste eksport-fisk. I 2018 ble det eksportert 1,1 milliarder tonn laks.