Import og eksport

Import og eksport er en viktig del av de flestes hverdag, i og med at Norge er en nasjon som baserer seg på åpen og fri handel for å holde hjulene i gang. Å vite alt om reglene for import er imidlertid ikke så enkelt, siden disse stadig endrer seg. Det går an å lese mer om dette hos Tolletaten, men her skal du få en guide til de grunnleggende reglene.

Importreglene

Når du bestiller varer fra utlandet, vil de vanligvis sendes til et tollager i Norge av den som frakter varene. Tollmessig gjelder det ikke bare andre land, men også Svalbard og andre deler av Norge som ikke hører til selve hovedlandet.

Mange tror at tollager bokstavelig talt er et lager hos tolletaten, men slik er det ikke. Det er simpelthen et lager som Tolletaten har godkjent for dette formålet, ofte hos en speditør.

Når varene har ankommet, må de ekspederes tollmessig, det vil vanligvis si fortolles. Ofte kan speditøren også stå for denne fortollingen. Det er med andre ord ikke slik at Tolletaten rent fysisk har noen ting med varene dine å gjøre; i hvert fall gjelder dette de fleste tilfeller. Speditøren rapporterer bare videre til Tolletaten gjennom et eget datasystem som brukes for dette formålet. Dermed er det vanligvis heller ikke behov for at du selv fysisk møter opp på det aktuelle lageret. Samtidig er det viktig å være klar over at du likevel har ansvaret for at fortollingen går for seg på riktig måte.

Dersom du importerer mye, kan det derfor være like greit å selv knytte deg opp mot Tolletatens systemer, slik at du slipper speditøren som mellommann. Du kan da også selge videre ved hjelp av å sende regning til faktura privatperson, som er enkelt så sant du får noen til å hjelpe deg med selve faktureringen.

Eksportreglene

Skal du drive med forretninger internasjonalt, vil det ofte også være gunstig å være kjent med eksportreglene, det vil si den lovgivningen som gjelder når du skal sende varer ut av landet. En måte å få klarhet i disse tingene på, er å ta et kurs hos Innovasjon Norge, som vil gi det tyngden du trenger til internasjonal satsing.

Det grunnleggende også her er imidlertid at det er Tolletaten som har full oversikt og siste ord. Du må alltid søke om tillatelse fra Tolletaten for å starte opp eksport av varer. Da vil de gi deg denne tillatelse i form av å gi din egen varedeklarasjon et ekspedisjonsnummer. Mange synes imidlertid dette er litt tungvint, og lar heller prosessen gå gjennom en speditør, som da igjen vil benytte det elektroniske systemet til Tollen. Dette kan være en god løsning i startfasen når du skal begynne med eksportvirksomhet.